Bb: 8 Les ord – side 2 av 5

Bb: 8 Les ord – side 2 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En sau gresser på en haug med et furutre i bakgrunnen. Barnetegning.

beiter

brei

bein

bleie