Ææ: 8 Les ord – side 4 av 5

Ææ: 8 Les ord – side 4 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Vi ser bakerste rekke med soldater i grønne uniformer. Barnetegning.

hæren

blære

klær

knær