Åå: 12 Les tekst – side 1 av 3

Åå: 12 Les tekst – side 1 av 3

Les teksten flere ganger. Du kan klikke på lydknappen og lese sammen med stemmen.

Åse driver og låser ytterdøra. Barnetegning.

Nå må Åse låse.
Åse låser og rusler.