Åå: 12 Les tekst – side 3 av 3

Åå: 12 Les tekst – side 3 av 3

Les teksten flere ganger. Du kan klikke på lydknappen og lese sammen med stemmen.

Til venstre er en uer og en måse. Til høyre er Åse med et blodig sår i håndflata. Barnetegning.

Åse ser en måse.
Åse lar måsen få rå uer.
Åse får mer sår.

Åse sier «Mamma! Mamma! Mamma!»
Måsen sier «Å-å! Å-å! Å-å!»