Åå: 12 Les tekst – side 2 av 3

Åå: 12 Les tekst – side 2 av 3

Les teksten flere ganger. Du kan klikke på lydknappen og lese sammen med stemmen.

Åses arm holder en uer ned mot snuten til en mår. Barnetegning.

Åse ser månen og en mår.
Åse lar måren få rå uer.
Åse får sår.
Åse finner en åre.