Åå: 8 Les ord – side 5 av 5

Åå: 8 Les ord – side 5 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En slange åler seg bortover sanden. Illustrasjon.

åle

snål

måse

åsen