Åå: 8 Les ord – side 4 av 5

Åå: 8 Les ord – side 4 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

To forskjellige åler med blå farge i vannet. Illustrasjon.

ålene

måle

månen

årer