Åå: 8 Les ord – side 3 av 5

Åå: 8 Les ord – side 3 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En vakker, brun mår står og spiser et bytte. Barnetegning.

mår

lår

nål

sår