Åå: 8 Les ord – side 2 av 5

Åå: 8 Les ord – side 2 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En rå uer og rå gulrøtter. De er altså ikke kokt. Barnetegning.

mål

låne

låse