Åå: 6 Lær sang

Syng med, og prøv å lære visa.

Barnetegningen illustrerer sangteksten.

Ålen Åse åler seg
som en ånd i båtens lei. 
Båtens råtne årer går
over Åses hår.
Åtte år er Åse nå.
Ofte må hun ånde på
rlig åte: oljet laks.
Intet napp – sånn flaks!