Åå: 3 Velg riktig bilde

Åå: 3 Velg riktig bilde

Velg bildene som har lyden /å/ i ordet. Du kan klikke på lydknappen for å høre ordene.

Åå: 3 Velg riktig bilde