Åå: 1 Lyd og symbol

Åå: 1 Lyd og symbol

Klikk på lydknappen for å starte avspillingen.