Aa 12 Les tekst – side 7 av 11

Aa 12 Les tekst – side 7 av 11

Les teksten flere ganger. Du kan klikke på lydknappen og lese sammen med stemmen.

Ei jente står ved staffeliet der hun har malt en sel og gule fisker. Barnetegning.

Anna maler masse malerier.
Sannelig: Anna maler seler.
Selene er alene.
Men Anna maler masse sild.
All silda er sammen med selene.
Annas arm er sannelig snar.
Anna maler mer.