Aa 12 Les tekst – side 3 av 11

Aa 12 Les tekst – side 3 av 11

Les teksten flere ganger. Du kan klikke på lydknappen og lese sammen med stemmen.

Mor sitter ved et staffeli og maler et landskapsbilde. Gjennom vinduet ser vi sandkassa. Barnetegning.

Mamma sier:
«Mamma maler.»

Mona er mer sinna.
Mona maser masse.