Aa: 8 Les ord – side 4 av 5

Aa: 8 Les ord – side 4 av 5

Les ordene. Det første ordet ser du bilde av. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En mann i hatt og gule klær triller et lass med jord i trillebår. Maleri.

lass

masse

alle

lilla