Lang å-lyd med O: 6 Velg riktig ord

Lang å-lyd med O: 6 Velg riktig ord

Velg riktig ord

Lang å-lyd med O: 6 Velg riktig ord