Lang å-lyd med O: 3 Fyll inn ord

Lang å-lyd med O: 3 Fyll inn ord

Skriv inn ordene som mangler i sangteksten. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

Lang å-lyd med O: 3 Fyll inn ord