Lang å-lyd med O: 2 Sorter linjer

Lang å-lyd med O: 2 Sorter linjer

Sorter delene i riktig rekkefølge. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

Lang å-lyd med O: 2 Sorter linjer