Kort o-lyd med U: 6 Velg riktig ord

Kort o-lyd med U: 6 Velg riktig ord

Velg riktig ord

Kort o-lyd med U: 6 Velg riktig ord