Kort o-lyd med O: 3 Fyll inn ord

Kort o-lyd med O: 3 Fyll inn ord

Skriv inn ordene som mangler i sangteksten. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

Kort o-lyd med O: 3 Fyll inn ord