Kort æ-lyd med E eller Æ: 2 Sorter linjer

Kort æ-lyd med E eller Æ: 2 Sorter linjer

Sorter delene i riktig rekkefølge. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

Kort æ-lyd med E eller Æ: 2 Sorter linjer