Kort å-lyd med O: 6 Velg riktig ord

Kort å-lyd med O: 6 Velg riktig ord

Velg riktig ord

Kort å-lyd med O: 6 Velg riktig ord