Kort å-lyd med O: 4 Reparer sang

Kort å-lyd med O: 4 Reparer sang

Sett inn mellomrom, stor bokstav og tegn i sangen. Bruk punktum, komma og utropstegn.

Kort å-lyd med O: 4 Reparer sang