Kort å-lyd med Å: 3 Fyll inn ord

Kort å-lyd med Å: 3 Fyll inn ord

Skriv inn ordene som mangler i sangteksten. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

Kort å-lyd med Å: 3 Fyll inn ord