Kort å-lyd med Å: 2 Sorter linjer

Kort å-lyd med Å: 2 Sorter linjer

Sorter delene i riktig rekkefølge. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

Kort å-lyd med Å: 2 Sorter linjer