Bokstavformer Å/å: 1 Lær sang

Bokstavformer Å/å: 1 Lær sang

Syng med, og prøv å lære visa. Teksten til sangen finner du også i veiledningen.