Stemt–ustemt-par B og P: 3 Fyll inn ord

Stemt–ustemt-par B og P: 3 Fyll inn ord

Skriv inn ordene som mangler i sangteksten. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

Stemt–ustemt-par B og P: 3 Fyll inn ord