ҫ-lyd med TJ: 11 Les ord – side 6 av 7

ҫ-lyd med TJ: 11 Les ord – side 6 av 7

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Tre tjeld med svarte og hvite fjær og rød farge på øyne, nebb og bein, står på et svaberg ved sjøen. Illustrasjon.

(Feit d har t-lyd)
tjeld
tjelder
tjuv
tjuveri
tjuvegods
tjuveradd
tjuvpakk