ҫ-lyd med TJ: 11 Les ord – side 5 av 7

ҫ-lyd med TJ: 11 Les ord – side 5 av 7

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

To barn strigler en hest som er tjoret fast til veggen med et tjor. Barnetegning.

tjoret hest
å tjore
et tjor
tjuvlån
tjuvstart
tjuvstarte
tjuverialarm