ҫ-lyd med TJ: 11 Les ord – side 3 av 7

ҫ-lyd med TJ: 11 Les ord – side 3 av 7

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

To unge jenter med kyser på hodet kikker gjennom en sprekk i en treport. De virker hemmelighetsfulle. Maleri fra gamle dager.

tjuvtitte
tjuvlytte
tjuvlese
tjuvlåne
tjuvsmake
tjuvfiske
tjuvflaks