ҫ-lyd med TJ: 11 Les ord – side 2 av 7

ҫ-lyd med TJ: 11 Les ord – side 2 av 7

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Til venstre er et spann som samler opp tjære, fra et rør som stikker ut av bakken. Til høyre er boblende tjære. Fotos.

(Feit o har å-lyd)
tjære
tjærebrenning
tjæreovn
tjærebrenner
tjærebre
tjærebredd
tjærepapp