ʃ-lyd med SKJ: 11 Les ord – side 2 av 6

ʃ-lyd med SKJ: 11 Les ord – side 2 av 6

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

I forgrunnen er en bil og et hus. I bakgrunnen er det en skjærgård med flere skjær. Det største har et fyrtårn. Illustrasjon.

skjærgård
skjær
skje
skjør
skjul
skjule
skjøt