ʃ-lyd med SK: 11 Les ord – side 5 av 8

ʃ-lyd med SK: 11 Les ord – side 5 av 8

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En skinnegang strekker seg langt bortover. Det er høstfarger på trærne langs toglinja. Foto.

skinnegang
skinnene
skyss
skiltet
skylle
et skift
skitten