ʃ-lyd med SK: 11 Les ord – side 2 av 8

ʃ-lyd med SK: 11 Les ord – side 2 av 8

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Et kirketårn er helt skjevt og bueformet. Foto.

(Feit v har f-lyd)
skeivt
skeivhet
på skeive
skei
skøytene
skøytebane
skeie ut