ʃ-lyd med SJ: 11 Les ord – side 5 av 8

ʃ-lyd med SJ: 11 Les ord – side 5 av 8

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En sjiraff og en sjimpanse spiller sjakk. Barnetegning.

(Feit n har ŋ-lyd, sj foran i/y/ei er unntak)
sjimpanse
sjiraff
sjy (til saus)
sjeik
asjett
sjakk
engasjert