ʃ-lyd med SJ: 5 Fyll inn ord

ʃ-lyd med SJ: 5 Fyll inn ord

Skriv inn ordene som mangler i sangteksten. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

ʃ-lyd med SJ: 5 Fyll inn ord