S med ʃ-lyd foran L: 11 Les ord – side 2 av 8

S med ʃ-lyd foran L: 11 Les ord – side 2 av 8

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En mann og en kvinne sitter på en lav slede som trekkes av tre galopperende hester. Synsvinkelen er bakfra. Maleri.

slede
slag
sløv
slite
sløse
slepe
sluke