S med ʃ-lyd foran L: 5 Fyll inn ord

S med ʃ-lyd foran L: 5 Fyll inn ord

Skriv inn ordene som mangler i sangteksten. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

S med ʃ-lyd foran L: 5 Fyll inn ord