S med ʃ-lyd foran L: 3 Velg ord

S med ʃ-lyd foran L: 3 Velg ord

Klikk på alle ordene som inneholder lyden /ʃ/ foran L som i slutt.

S med ʃ-lyd foran L: 3 Velg ord