ʈ-lyd med RT: 12 Skriv ord

ʈ-lyd med RT: 12 Skriv ord

Klikk på lydknappen, og skriv ordet du hører.

ʈ-lyd med RT: 12 Skriv ord