ʈ-lyd med RT: 5 Fyll inn ord

ʈ-lyd med RT: 5 Fyll inn ord

Skriv inn ordene som mangler i sangteksten. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

ʈ-lyd med RT: 5 Fyll inn ord