ʈ-lyd med RT: 1 Lyd og symbol

ʈ-lyd med RT: 1 Lyd og symbol

Klikk på lydknappen for å starte avspillingen. Teksten til filmen finner du i veiledningen.