ɖ-lyd med RD: 12 Skriv ord

ɖ-lyd med RD: 12 Skriv ord

Klikk på lydknappen, og skriv ordet du hører.

ɖ-lyd med RD: 12 Skriv ord