ɖ-lyd med RD: 5 Fyll inn ord

ɖ-lyd med RD: 5 Fyll inn ord

Skriv inn ordene som mangler i sangteksten. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

ɖ-lyd med RD: 5 Fyll inn ord