ØY og EI: 12 Skriv ord

ØY og EI: 12 Skriv ord

Klikk på lydknappen, og skriv ordet du hører.

ØY og EI: 12 Skriv ord