ØY og EI: 11 Les ord – side 6 av 9

ØY og EI: 11 Les ord – side 6 av 9

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

Kai og Auds far sitter på traktoren og pløyer. Han ser bakover på plogen. Illustrasjon.

pløye
hei
teip
øye
meie
bøye