ҫ-lyd med KJ: 12 Skriv ord

ҫ-lyd med KJ: 12 Skriv ord

Klikk på lydknappen, og skriv ordet du hører.

ҫ-lyd med KJ: 12 Skriv ord