ҫ-lyd med K: 11 Les ord – side 7 av 8

ҫ-lyd med K: 11 Les ord – side 7 av 8

Les ordene. Du kan klikke på lydknappen, lese sammen med stemmen og gjenta alene.

En gutt i slippers står og titter over kanten på en mur. Det er åpning mellom hælene hans og bakerste del av slippersene. Foto.

(Feit o har å-lyd)
k
ippe
kikkhull
å kikke
en kikk
kikkert
kiste
kistelokk