EG-N og ØG-N: 5 Fyll inn ord

EG-N og ØG-N: 5 Fyll inn ord

Skriv inn ordene som mangler i sangteksten. Du kan klikke på lydknappen og lytte til sangen.

EG-N og ØG-N: 5 Fyll inn ord