Nasal d-n-gruppe: 12 Skriv ord

Nasal d-n-gruppe: 12 Skriv ord

Klikk på lydknappen, og skriv ordet du hører.

Nasal d-n-gruppe: 12 Skriv ord